FIRAT PEX-AL-PEX BORU VƏ BAĞLANTILARI

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f %d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0 Tig Firat
%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0-tig-firat
%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0-tig-firat-2
%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0-tig-firat-3
%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0-tig-firat-4
%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0-tig-firat-5
%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0-tig-firat-6
%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b0-tig-firat-7

FIRAT PEX-AL-PEX Borular isti və soyuq su təchizatında , isitmə sistemində, binadaxili içməli su təchizatında, və döşəmədən isitmə sistemində  istifadə edlir.

02

FIRAT PEX-AL-PEX boruları yüksək temperatura davamlı ,gigyenik, çöküntünü olmasını önləyir, həmçinin xarici təzyiqlərə və korreziyaya qarşı dayanıqlıdır.

01_ru